Ung Info

Ung Info?

Via Ung Info kan du som ungdom få pålitlig och professionell rådgivning samt aktuell information, fri från påverkan av politiska, kommersiella eller religiösa intressen. Vår vision är att stödja dig i din rådande livssituation och svara på frågor om sådant som berör just ditt liv. Vi coachar dig gärna med hjälp av informationsmaterial, vår erfarenhet och samlade kompetens – men lämnar naturligtvis beslutstagandet till dig.

Varje enskilda individs rätt och möjlighet att påverka i samhället tycker vi är en av de viktigaste grundpelarna i en demokrati.

Hur kan jag få informationen?

Med hjälp av tillgång till informationsmaterial så som broschyrer, kontaktnätverk, guider, internettjänster samt möjlighet till personlig rådgivning vid informationscentret på Solna Ungdomscafé. Självklart har alla våra besökare rätt till anonymitet och all rådgivning är dessutom kostnadsfri!

I Europa finns ett utvecklat nätverk av ungdomsinformationscenter och EU har, genom ERYICA, tagit fram rekommendationer för ungdomsinformation. (EUROPEAN YOUTH INFORMATION CHARTER) De underhåller även den Europeiska ungdomsportalen och Eurodesk.

 59335_102685676461797_3060837_n

Comments are closed.